سفارش آینه کاری

سفارش آینه کاری

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    عکس از دیوار که قرار است در آن محل نصب شود
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .