الماس پروژه ۲

الماس پروژه ۲

توضیحات پروژه

نام مشتری : مقدم

ابعاد : ۳۷۲*۲۲۸

رنگ : مسی

موقیعت جغرافیایی : ستارخان

تاریخ انجام : اسفند۹۷

جزئیات پروژه

تنظیمات پوسته

x