شفق پروژه ۱

شفق پروژه ۱

توضیحات پروژه

نام مشتری : رحیمی

ابعاد: ۲۲۰*۳۵۰

رنگ : برنز

موقیعت جغرافیایی : دلاوران

تاریخ انجام: خرداد ماه۹۷

 

جزئیات پروژه

تنظیمات پوسته

x