شکسته ۱

توضیحات پروژه

نام مشتری : قیدر

ابعاد : ۵۳۴*۲۵۵

رنگ : نقره ای

موقیعت جغرافیایی : ملارد کرج

تاریخ انجام : اردیبهشت۹۷

 

جزئیات پروژه

تنظیمات پوسته

x