گل ۱

توضیحات پروژه

نام مشتری : ظهیری

ابعاد : ۱۱۰*۲۱۵

رنگ : مسی

موقیعت جغرافیایی : دزفول

تاریخ انجام : تیر۹۷

 

 

 

جزئیات پروژه

تنظیمات پوسته

x